Kort om SVENSKA PARANTFÖRBUNDET:
Vi var två personer som 1990 försökte samla så många Parantägare som möjligt. Initiativtagare var Martin Wahlsten, Ekerö, som diskuterade tanken med mig, och vi kom överens om formerna och satte igång. Det lyckades ganska bra.
Eftersom våra medlemmar finns utspridda både längs hela svenska kusten och i våra grannländer, kunde vi inte mötas så lätt. Förbundets stora uppgift är att samla in medlemmarnas erfarenheter och att ge ut detta i läsbar form. Från början skrev vi och kopierade vi på papper och sammanställde den s.k. Parant-pärmen, med årliga utskick till alla medlemmar.
Sedan Martin Wahlsten avlidit har verksamhetsformen har ändrats och vi finns nu i stället på Internet.
Jag som är kvar och driver verksamheten vidare heter Poul-Henrik Kongstad.
Min uppgift var från början att vara tecknare och redaktör. Nu gör jag den här hemsidan, skriver en del artiklar, svarar på frågor och får ibland in glädjande bidrag från medlemmar i form av stoff till nya artiklar eller helt färdiga texter och bilder.

Verksamheten är 100% ideell!
Alla medverkar utan ersättning. Våra medarbetare är våra medlemmar.

Vi har inga medlemsavgifter. Därför behöver vi inte avlöna revisor eller styrelsemedlemmar. Det medför förstås att vi inte kan delta i verksamheter som ger upphov till kostnader.
Därför är det också gratis att vara medlem! Äger du en Parant utan att vara medlem - hör av dig och kom med! Klicka på Hur man blir medlem så ser du hur enkelt det är.
(Denna medlemssida bekostas på frivillig väg.)

Parantförbundets e-post adress är paranter@telia.com
Postadress: Svenska Parantförbundet, Ljunggatan 39, 24465 Furulund.
Telefon 046-730700

Åter till startsidan